0 0,00 

Regulamin sklepu internetowego labpharma.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep internetowy, działający pod adresem labpharma.pl, prowadzony jest przez Lab Pharma z siedzibą w:
ul. Włodarzewska 30/58
02-384 Warszawa
E-mail: biuro@labpharma.pl
Tel. 22 644 50 57

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
a) Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.labpharma.pl służy do dokonywania zakupów produktów prezentowanych na stronie sklepu za pośrednictwem internetu.
b) Warunkiem dokonana zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.
c) Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
d) Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika Labpharma.
e) Zamawiający może wprowadzić korekty do zamówienia tylko do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem działu obsługi sklepu internetowego Labpharma.pl.
f) Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.
g) Sklep internetowy Labpharma.pl.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
h) Firma Labpharma.pl zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy w ciągu czternastu dni od złożenia zamówienia nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.
i) Ceny podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) brutto i zawierają podatek VAT. Labpharma.pl zastrzega sobie prawo do aktualizacji cen prezentowanych na stronie labpharma.pl bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.
j). Firma Labpharma.pl prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.
k) Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
l). Wszystkie artykuły dostarczane przez Labpharma.pl są wolne od wad i posiadają stosowne certyfikaty i zezwolenia dopuszczające je do sprzedaży na terenie RP.

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW
a) Dostawa za pośrednictwem firm kurierskich DHL InPost i Paczka w Ruchu, płatność w formie przedpłaty na konto przelewem tradycyjnym lub za pomocą platformy płatności elektronicznych PayU. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub mailowym oraz po dokonaniu przedpłaty za pomocą przelewu tradycyjnego lub płatności elektronicznych PayU, w punkcie odbioru: Al. Jerozolimskie 200, 00-024 Warszawa.
b) Firma Labpharma.pl będzie dokładała wszelkich starań aby złożone zamówienie było zrealizowane najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od momentu jego złożenia przez Zamawiającego , z zastrzeżeniem pkt 2k, jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.
c) W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić firmę Labpharma.pl.
d) W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny labpharma.pl, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.
W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie klienta lub z powodu braku towaru, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.
Potwierdzenie zamówienia – W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego lub adresem siedziby Labpharma.pl w przypadku odbiorów osobistych.
Brak potwierdzenia przelewu – W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem są nieskuteczne, klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z przedstawicielem firmy Labpharma.pl z zastrzeżeniem że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.
Anulowanie zamówienia – W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE
a) Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych
b). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt na adres sklepu Labpharma.pl widniejący na witrynie internetowej lub na dowodzie zakupu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
c). Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.
d) Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
e) W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar reklamowany zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru .
f) Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
g) Prosimy o sprawdzenie przesyłki przed przyjęciem. W przypadku uszkodzenia przesyłki prosimy jej nie przyjmować, lub przyjąć po uprzednim spisaniu protokołu uszkodzenia.
h) Zgłoszenia reklamacyjne będą uznawane w terminie 14 dni od otrzymania przez klienta przesyłki.
i) Zareklamowane produkty, których reklamacja zostanie uznana prześlemy na własny koszt.

5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
Labpharma.pl przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW
a) Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Wzór oświadczenia dostępny jest poniżej .
b) W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie do 14 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.
c) Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zniszczył opakowanie.
d) Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie poprzez wykonanie przelewu przez Labpharma.pl na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo u kuriera lub za pomocą przelewu.

7. OCHRONA DANYCH – RODO
Uprzejmie informujemy, iż Lab Pharma z siedzibą w:
ul. Włodarzewska 30/58
02-384 Warszawa

przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych;

– Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia przesyłki i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP) – niezbędne do obsługi sprzedaży wysyłkowej.

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup),

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
ul. Włodarzewska 30/58
02-384 Warszawa

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Włodarzewska 30/58
02-384 Warszawa
E-mail: biuro@labpharma.pl
Tel. 22 644 50 57

b) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Labpharma.pl

c) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom Labpharma.pl kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.

d) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora zmiany Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:
biuro@labpharma.pl
lub pocztą tradycyjną pod adresem:
Lab Pharma
ul. Włodarzewska 30 lok. 58
02-495 Warszawa
Informujemy również, że:
e) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Administrator Danych Osobowych

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Firma Lab Pharma zastrzega sobie prawo do:
1. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
2. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego.
3. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego.
4. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

b) W przypadkach nie objętych regulaminem zastosowanie ma kodeks cywilny.

0
  0
  Twój koszyk
  Opróżnij koszykTwój koszyk jest pusty
   Zastosuj Kupon